Quickscan CAD

Met deze quick-scan kunt u op hoofdlijnen inventariseren hoe binnen uw organisatie wordt omgegaan met Ruimte- en Tekeningenbeheer. Zo kunt u nagaan of-, en in welke mate, u kunt optimaliseren door efficiënter gebruik van CAD-tekeningen, eventueel gecombineerd met onze begeleiding of software.

De quickscan is ingedeeld in vier categorieën:

  1. Aanwezigheid en gebruik van CAD-tekeningen binnen de organisatie
  2. Overall management en inzicht in Ruimtebeheer van beschikbare m2 in de organisatie
  3. Grip op organisatieveranderingen in relatie tot het gebruik van ruimten/werkplekken
  4. Tekeningenbeheer in relatie tot externe partijen en bouwkundige aanpassingen

Per categorie worden een aantal onderwerpen geïnventariseerd om een overzicht te bieden waar efficiencywinst kan worden bereikt.