Quickscan beschikbaarheid CAD-tekeningen

Zijn binnen uw organisatie tekeningen/plattegronden voorhanden die bruikbaar en toepasbaar zijn voor Huisvesting/Facility Management?

JA, voor vrijwel alle gebouwen zijn goede, maatvaste bouwkundige tekeningen beschikbaar:

 Op papier/calque Deels op papier/calque, deels digitaal Volledig digitaal

TEN DELE, er bestaan tekeningen (bij de eigenaar van het gebouw en/of de architect), maar:

 Deze zijn niet toegankelijk/beschikbaar voor afdeling Huisvesting/FM De kwaliteit van de digitale bestanden is voor FM toepassing onvoldoende (te veel/weinig informatie, sterk verouderd, bevatten geen polylijnen o.i.d.)

NEE, er zijn geen bruikbare tekeningen beschikbaar.

 Tekeningen zijn niet voorhanden Plattegronden alleen als plaatje (bijv. PDF of Visio bestand) en niet maatvast

heer mevrouw