Quickscan inzicht in ruimtebeheer

Van de totale facilitaire kosten van de werkplek neemt de post huisvesting veruit het grootste deel voor haar rekening (bijna 50%). Wanneer u in staat bent om deze post goed te managen, kunt u succesvol kosten reduceren, en zodoende bijdragen aan het resultaat van uw organisatie. Dit staat of valt met een duidelijk inzicht in het gebruik en uitnutting van de bestaande m2.

Is er actueel inzicht in ruimtebezetting binnen (alle panden van) de organisatie?

 JA, er is inzicht in het gebruik van de ruimtes en verdeling naar de afdelingen/business units NEE, er is geen inzicht in het gebruik

Is er zicht op het aantal m2 / percentage leegstand binnen de organisatie?

 JA, er is inzicht in leegstand NEE, er is geen inzicht in het leegstandspercentage

Worden kosten voor het gebruik van m2 (intern en/of extern) doorbelast?

 NEE, geen doorbelasting van m2 JA, kosten worden doorbelast

Zijn rapportages op basis van NEN2580 beschikbaar?

 JA, rapportages kunnen conform NEN2580 worden opgesteld NEE,er zijn geen rapportages op basis van NEN2580 beschikbaar

heer mevrouw