Quickscan mutatieproces

Vrijwel iedere organisatie is continu in beweging. Deze dynamiek zorgt ervoor dat ook met betrekking tot het gebruik van ruimten en werkplekken continu veranderingen optreden.

In hoeverre is uw facilitaire organisatie in staat deze mutaties bij te houden en tijdig te verwerken, of komt het voor dat de informatieverwerking structureel achter loopt bij de dagelijkse realiteit?

Met deze quickscan kunnen wij u adviseren hoe u veranderingen in de organisatie optimaal kunt begeleiden.

Is er een mutatieprotocol aanwezig?

 Ja Nee Deels

(Hoe) worden wijzigingen m.b.t. het gebruik van ruimten tijdig verwerkt?

 JA, wijzigingen worden gemeld bij/door afdeling Huisvesting en direct verwerkt in het FMIS NEE, er is regelmatig achterstand doordat niet (tijdig) bekend is welke wijzigingen plaatsvinden

Worden tekeningen- of plattegronden gebruikt bij het plannen van verhuisbewegingen?

 JA, er worden varianten opgesteld aan de hand van tekeningen die als basis/praatstuk dienen NEE, hiervoor worden geen tekeningen gebruikt

(Hoe) worden kleine bouwkundige aanpassingen aan het gebouw verwerkt op tekening?

 Kleine aanpassingen worden niet verwerkt; alleen na grote renovaties/verbouwingen worden tekeningen geactualiseerd JA, deze worden verwerkt op tekening door eigen CAD-tekenaar(s) JA, deze worden verwerkt op tekening door een extern tekenbureau

heer mevrouw