Quickscan tekeningen voor externe partijen

Naast de betrokkenen vanuit de eigen organisatie, hebben ook externen baat bij (toegang tot) actuele tekeningen. Voorbeelden hiervan zijn installateurs die technische tekeningen gebruiken bij verbouwingen of renovaties, maar ook instanties die vergunningen afgeven, zoals brandweer of gemeente. Uiteraard is een goed versiebeheer van de tekeningen essentieel om faalkosten te vermijden.

1. Zijn er (technische) tekeningen van de panden beschikbaar?

 JA, technsiche tekeningen zijn actueel en beschikbaar voor de volgende disciplines:

 Bouwkundig Elektrotechnisch Werktuigbouwkundig Sanitair Veiligheid Overige:

 NEE, geen technische tekeningen beschikbaar

2. Hoe is momenteel de werkwijze met betrekking tot het beschikbaar stellen van tekeningen aan bijv. installateurs?

3. Hoe wordt omgegaan met versiebeheer en revisie tekeningen?

4. Wat zijn uw belangrijkste uitdagingen/te behalen winstpunten met betrekking tot tekeningen- en revisiebeheer?

heer mevrouw