Hulp bij start

U wilt de toegevoegde waarde van een FMIS helder krijgen voordat u keuzes maakt. Een duidelijke business case helpt u de kosten en baten inzichtelijk te maken en intern draagvlak te creƫren.

U kunt bij Prequest terecht voor het inventariseren van doelstellingen en wensen binnen uw organisatie, berekenen van uw Return On Investment en voor tips bij het opstellen van een Plan van Eisen.

Quickscans

Doorgaans begint u met het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie. Om u daarbij te helpen, bieden we verschillende quickscans. Op basis van de resultaten kunnen we u gericht adviseren.

Doelstellingen quickscan:
  • Nulmeting: in kaart brengen van uw huidige situatie
  • De gewenste situatie schetsen
  • Op basis van een GAP-analyse duidelijk maken wat er nodig is (tijd, middelen) om uw doelstellingen te bereiken

Wat houdt de scan in?

Een consultant komt bij u op locatie om uw situatie en wensen in kaart te brengen. Voor het gedegen uitvoeren van een quickscan, is het belangrijk de juiste personen vanuit uw organisatie hierin te betrekken. Bijvoorbeeld facilitair verantwoordelijken, informatiemanagers en key-users/gebruikersgroepen.

Quickscan aanvragen