Licenties kopen of betalen naar gebruik?

Invoeren van een FMIS vergt een investering, in tijd en geld. Deze investering rendeert op termijn. Vooraf adviseren wij u graag wat aansluit op uw situatie.

Traditioneel: Prequestlicenties kopen

Initieel dient u rekening te houden met licentie- en implementatiekosten. Vervolgens zijn er jaarlijkse kosten voor support. Dit betekent voor u toegang tot de helpdesk, het klantportaal, gratis updates, deelname aan kennissessies, seminars, webinars etc.
Wilt u een indicatie voor uw investering?  Lees

Het alternatief: Prequest in The Cloud

Vormen de initiële kosten een belemmering? Denk dan aan een abonnementsvorm. Met onze Software-as-a-Service (SaaS) oplossing kunt u direct gebruik maken van Prequest. U betaalt maandelijks een vast bedrag en heeft niet te maken met aanschafkosten voor licenties.
Bijkomend voordeel:
u bent niet afhankelijk van uw ICT-organisatie als u kiest voor SaaS. Het technisch beheer wordt door Prequest verzorgd.

Kortom, SaaS, vroeger beter bekend als ASP, tegenwoordig ook als The Cloud, biedt u vele voordelen.
Meer weten? lees

Implementatie

Ook voor dienstverlening heeft u verschillende opties. Wilt u volledig worden ontzorgd bij installatie en implemenatie? Wij verzorgen het project volledig, of geven samen met u invulling aan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Uw keuze hierbij is bepalend voor de implementatiekosten. Met Best Practice bent u verzekerd van de meest gunstige prijsstelling!

Daarnaast bieden we onze klanten voor het beheer een Prequest Consultancy Strippenkaart. U profiteert van structureel beheer van Prequest en uw processen tegen een gereduceerd tarief.