Meldingen

Meldingen

  • Eenduidige registratie van meldingen
  • Geeft uw klant inzicht in de status van een melding
  • Snel meldingen maken op locatie

Inzicht in aanvragen en meldingen vormt de basis voor het professionaliseren van facilitaire services. Bij Meldingen staat eenvoud voorop. Veel velden worden automatisch gevuld. Het efficiënt aansturen van uitvoerende (in- en externe) afdelingen via Werkorders waarborgt adequate afhandeling van meldingen. Gegevens als kostenplaats, kostensoort, rubriek (volgens NEN 2748), uitvoerende persoon en benodigde materialen kunnen worden toegevoegd.

Self service

De functionaliteit Meldingen kan direct aan gebruikers beschikbaar worden gesteld. De registratie van een melding ligt dan niet langer bij een Servicedesk. De rol van een Servicedesk verschuift hierbij van registreren naar regisseren.

Wat is voor u de toegevoegde waarde van Meldingen?
  • Uniforme registratie van meldingen (KWIS: klachten, wensen, informatieverzoeken, storingen), inclusief koppelen van relevante documenten en foto’s
  • Automatisch plannen van activiteiten
  • Standaard aansturing van uitvoerende afdelingen
  • Self service voor alle meldingen
  • Genereren van heldere managementinformatie bijvoorbeeld inzage in kosten en performance van interne en externe leveranciers (Service Level Agreements)

Meer informatie?

Wilt u een gratis webinar volgen, een afspraak maken of een offerte aanvragen?

heer mevrouw