Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP)

MJOP

  • Samenstellen van onderhoudsplannen voor gebouwen, objecten en terreinen
  • Bewaking van uw onderhoudsbudgetten
  • Doorberekenen verschillende scenario’s

MJOP biedt een facilitaire organisatie heldere inzage in timing en kosten van geplande en uitgevoerde werkzaamheden. Op uniforme wijze opstellen en beheren van onderhoudsplannen wordt mogelijk door het berekenen en analyseren van uw onderhoudskosten. Tevens biedt Prequest MJOP efficiënte mogelijkheden voor gestructureerd inplannen en aansturen van uitvoerders. Hierdoor vormt MJOP prima ondersteuning voor gebouweigenaren en –beheerders.

Combineert u MJOP met andere functionaliteiten van Prequest, dan profiteert u van consistente data uit één database. Bijvoorbeeld met Ruimtebeheer, Middelenbeheer en Werkorders. Juist het combineren van informatie levert waardevolle managementinformatie(-rapportages).

Wat is voor u de toegevoegde waarde van MJOP?
  • Structurele en overzichtelijke registratie van onderhoud voor ad-hoc en planmatig preventief onderhoud
  • Snel en eenvoudig maken van onderhoudsplannen voor gebouwen/objecten en terreinen zowel bouwkundig als installatietechnisch
  • Opstellen van uniforme werkopdrachten, dus uniforme aansturing van uitvoerenden door integratie met andere functionaliteiten
  • Bewaken van uw onderhoudsbudgetten door heldere inzage in planning en kosten
  • Doorberekenen van uw onderhoudskosten over verschillende jaren en/of afdelingen
  • Eenvoudig opstellen van uitgebreide rapportages en specifieke analyses van werkzaamheden (Service Level Agreements)

Meer informatie?

Wilt u een gratis webinar volgen, een afspraak maken of een offerte aanvragen?

heer mevrouw