Monitoring

Monitoring

  • Vastleggen en meten contractuele afspraken
  • Proactief sturen en doelmatig managen van facilitaire exploitatie
  • Breed integraal inzetbaar: van services tot technisch beheer- en onderhoud

Monitoring sluit aan op de toenemende mate van outsourcing. We zien dat behalve operationele ook tactische taken steeds meer worden uitgevoerd door een TFM (Total Facility Management) leverancier, een multiservice of een maincontracting partij. Bijvoorbeeld binnen een regieorganisatie of een PPS-traject (Publiek Private Samenwerking). Door de integrale aanpak van facility management stijgt de behoefte aan inzage en meten van prestaties van de leveranciers en monitoring van outputspecificaties.

Monitoring is goed toepasbaar in DB(F)MO projecten. De functionaliteit is gebruiksvriendelijk, modulair en flexibel inzetbaar; ook als SaaS toepassing

Wat is voor u de toegevoegde waarde van Monitoring?

  • Efficiënt en doelmatig managen van facilitaire exploitatie
  • Duidelijk inzicht in contractafspraken, onder meer toegestane hersteltijden, wegingsfactoren (outputspecificaties)
  • Helder inzicht in prestaties van (facilitaire) contractors
  • Proactief sturen door gebruik van het Dashboard
  • Integrale aanpak door breed product- en diensten portfolio (van services tot technisch beheer/onderhoud)
  • Structurele controle of de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten overeenkomen met de geplande activiteiten
  • Koppeling met andere applicaties, bijvoorbeeld een Gebouw Beheer Systeem

Meer informatie?

Wilt u een gratis webinar volgen, een afspraak maken of een offerte aanvragen?

heer mevrouw