Vastgoedbeheer

Prequest_Vastgoedbeheer

 • Uniforme registratie relevante vastgoedgegevens
 • Inzage in bruto vloeroppervlak en buitenoppervlak
 • Schaalvoordeel door integratie met andere functionaliteiten: één database

Tegenwoordig verwacht men voor beheer van vastgoed een integrale IT-oplossing die aan alle eisen van commercieel, infrastructureel en technisch vastgoedmanagement voldoet. Voor het beheersproces is uiteenlopende informatie nodig. Relevante gegevens legt u met Vastgoedbeheer gestructureerd vast.

Bijvoorbeeld:
 • adresgegevens van gebouw(en)
 • objecten
 • contactpersonen, gegevens van de beheerder en eigenaar
 • verzekeringen, vergunningen en afspraken
 • kadastrale gegevens
 • exploitatieberekeningen

Vastgoedbeheer is waardevol voor eigenaars, gebruikers en exploitanten van vastgoed. De functionaliteit vormt de basis van een FMIS door het vastleggen van objecten voor Meldingen, Ruimtebeheer en Meerjaren onderhoudsplanning . Oppervlakte-informatie uit Ruimtebeheer wordt gestructureerd en overzichtelijk getotaliseerd volgens de NEN 2580.

Wat is de toegevoegde waarde van Vastgoedbeheer voor u?
 • Structuur in vastgoedgegevens door uniforme registratie
 • Actuele gegevens over bruto vloeroppervlak, verhuurd vloeroppervlak, buitenoppervlak etc.
 • Schaalvoordeel door integratie met andere functionaliteiten: gebruik van één database

Meer informatie?

Wilt u een gratis webinar volgen, een afspraak maken of een offerte aanvragen?

heer mevrouw