Outsourcing: organiseer TFM en PPS

Als het gaat om facilitaire dienstverlening kiezen steeds meer organisaties voor volledige, of ten minste vergaande ontzorging. Bij outsourcing worden afspraken met leveranciers gemaakt op strategisch niveau. De uitvoerende partij organiseert integrale dienstverlening en is verantwoordelijk voor de tactische en operationele uitvoering.

Natuurlijk staat vertrouwen bij deze afspraken voorop. Daarnaast is het handig om feiten en cijfers inzichtelijk te maken en prestatieafspraken te meten. Dat kan met Prequest. Vaak vormt Contractbeheer de basis voor leveranciers en demand management.

PPS

Een vergaande vorm van Outsourcing is PPS (Publiek Private Samenwerking). PPS is een langdurig samenwerkingsverband waarin de publieke en private sector gezamenlijk een bouw- en exploitatieproject aangaan. Prequest draagt bij aan het realiseren van meerwaarde bij dit langdurige samenwerkingsverband. Om grip te houden op de kosten en op het nakomen van contractafspraken (SLA’s), biedt Prequest een geavanceerd monitoringsysteem. Hiermee is in de exploitatiefase tijdig duidelijk wat de financiële consequenties zijn bij overschrijding van een afspraak.

Ter ondersteuning van outsourcing biedt Prequest: