Grip op regievoering en contractbeheer

De vraag is meestal niet óf er een vorm van regieorganisatie wordt ingezet, maar hoe. Binnen een regieorganisatie staat afstemmen tussen vraag en aanbod centraal. De facilitaire organisatie organiseert, beheert en monitort uiteenlopende processen.

Regieorganisatie FM

De rol van de facilitaire organisatie verandert sterk. Een FMIS neemt een belangrijke positie in binnen een regieorganisatie. Prequest zorgt voor heldere informatie en communicatie. Daarmee stelt Prequest u in staat te sturen op feiten, bijvoorbeeld SLA’s, contractafspraken en financiën.

Ook het monitoren van processen en prestaties wordt belangrijker binnen een regieorganisatie. Het geavanceerde monitoringsysteem van Prequest biedt meerwaarde bij regievoering en in PPS-projecten. De integrale tool is niet alleen onmisbaar in PPS-trajecten maar is tevens prima toepasbaar binnen andere vormen van een regieorganisatie.

Regievoering in de praktijk

Prequest is een bewezen oplossing in diverse Publiek Private Samenwerkingsprojecten op het vlak van monitoring. Lees erover in het artikel: ‘BAM Accommodatie Asset Management kiest voor samenwerking met Prequest’ lees

Prequest helpt een regieorganisatie met: