Prequest.nl
laden...

3 fabels die jij moet weten over predictive maintenance – Facility Management

by Lotte Derkse
oktober 21, 2019
Nederland heeft voor het eerst de meest concurrerende economie van Europa. In de competitieve economie van vandaag Lotte Derkse - Prequeststaan organisaties onder druk om middelen en gebouwen efficiënter te onderhouden. Technologie is een belangrijke sleutel. Het stelt de facility manager in staat om onderhoud slimmer in te richten. Onderzoek van PwC wijst uit dat predictive maintenance de belangrijkste technologie van het moment is. Maar wat is predictive maintenance en hoe ondersteunt predictive maintenance de rol van de facility manager?

Predictive maintenance

Predictive maintenance gebruikt data-analyses om het onderhoud van assets ofwel middelen te voorspellen. Traditioneel onderhoud is gericht op het uitvoeren van reparaties op basis van ervaring of ten gevolge van een storing. In het geval van predictive maintenance onderhoud wordt er proactief aangestuurd op onderhoud. De facility manager wordt hierdoor tijdig geïnformeerd dat een asset onderhoud nodig heeft. Hierdoor wordt uitval door onnodige procesverstoringen voorkomen, waardoor onderhoudskosten weer verlaagd worden.

Predictive maintenance is dus hot. Kortom, tijd voor een korte blog over 3 fabels die elke Facility manager moet weten over predictive maintenance. 

Fabel 1: Waar data is bestaat kennis over predictive maintenance! 

Hoewel data in het verleden essentieel was voor afdelingen zoals human resource en finance, is het momenteel in het bijzonder een bedrijfskritisch onderdeel. Immers, data raakt het hele bedrijf. Binnen de facilitaire afdeling groeit de hoeveelheid data die verzamelt wordt over een asset ofwel middelen explosief.  Zodoende kan een facility manager profiteren van de golf aan data.

Resulteert een grote hoeveelheid aan data in kennis over predictive maintenance? Facility managers die data verzamelen over gebouwen of apparaten, moeten beseffen dat het niet alleen gaat om de hoeveelheid data. Het draait om het strategisch samenvoegen en analyseren van data. De kunst is om gebruik te maken van voorheen ongebruikte databronnen. Het combineren van data met andere bronnen resulteert in vernieuwd inzicht.  Hierdoor zal het voorspellend vermogen voor onderhoud niet alleen beter, maar ook slimmer worden. Facility managers die nog geen strategie en functies voor data management hebben geborgd, moeten hun achterstand snel inhalen.

Fabel 2: Met artificial intelligence (AI) creëer je one single source of truth! 

In onze vorige blog over slimme gebouwen, ofwel Smart Buildings, vertelden we van de snelle groei van het Internet of Things (IoT). Het wereldwijde groeipercentage voor sensoren is tussen 2015 en 2020 vastgesteld op 78,8%. Bedrijven rusten gebouwen uit met sensoren, die via het IoT data verzamelen. Hierdoor is er een continue stroom van in- en externe data.

Maar creëert artificial intelligence (AI) één bron van waarheid van al jouw data? Laten we eerst stilstaan bij wat AI kan doen voor de facilitaire afdeling. AI past algoritmen toe op de gegevens om uitval van assets te kunnen voorspellen. Op basis van slechts een aantal data-sets kan een AI-systeem al patronen herkennen. Facility managers die geen AI gebruiken hebben niet alleen veel grotere datasets nodig, maar ook meer resources voordat ze dezelfde patronen kunnen opmerken. Een AI-systeem is dus een grote verbetering. Dit alles staat of valt met de kwaliteit van data. Zonder een goede check op de “gezondheid” van de data kan de waarheid omgezet worden tot een leugen. AI start dus bij de bron, en dat is schone data.

Fabel 3: Het implementeren van Predictive maintenance kost veel geld!

Sinds het begin van de 20e eeuw kennen wij in Nederland het spreekwoord “de zuinigheid bedriegt de wijsheid”. In geval van het implementeren van Predictive Maintenance wijzen de resultaten uit dat de besparingen de implementatiekosten overtreffen.

Kortom, tijd voor een paar feiten over predictive maintenance:

  • Resulteert in een kostenreductie van 10% tot 40%*
  • Halveert de down time van assets*
  • Reduceert de voorraadkosten met 5-10%*
  • Verlengt de levensduur van een verouderende assets met 20 procent*

Feit is dat 60% van de respondenten uit het eerder genoemde onderzoek van PwC concrete plannen hebben om predictive maintenance in de nabije toekomst te gebruiken. Dit is een stijging van 49% ten opzichte van 2017.  Wij voorspellen dan ook dat de kans zeer groot is, dat jij als Facility Manager hier slim op inspeelt.

Meer nieuws?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.

 

*Bron: PwC Nederland 

Recent posts