Prequest.nl
laden...

3 tips om corona op de werkvloer te bedwingen

by Linda van Kampen
maart 12, 2020

Nederland is in de greep van het coronavirus en dit merken we ook op de werkvloer. Wat kunnen werkgevers doen om de risico’s op verdere verspreiding en eventuele schade te beperken? 3 tips, met speciale aandacht voor Brabant. 

1. Neem de hygiëne in acht op de werkvloer

Dit begint al bij: geen handen schudden. En zorg dat medewerkers hun handen regelmatig wassen. Maak gebruik van papieren zakdoekjes en verzoek medewerkers te niesen in hun elleboog.
Verder is goede schoonmaak van de werkplekken cruciaal om mogelijke verspreiding van virussen te voorkomen. Laat medewerkers toetsenborden, muizen en werkoppervlaktes extra goed schoon houden. En vraag schoonmakers om lichtknoppen, deurknoppen, kranen en de leuning van de trap extra onder handen te nemen. Tot slot: goed ventileren van de werkruimte zorgt voor ‘verschoning’ van de binnenlucht. Het coronavirus kan overigens niet verspreid worden via airconditioning, aangezien de druppels slechts twee meter kunnen overbruggen en te zwaar zijn om door de airconditioning opgezogen te kunnen worden.

2. Stimuleer thuiswerken

Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Zolang medewerkers geen ziekteverschijnselen vertonen is er volgens het RIVM geen reden om hen te weren van de werkvloer. Dit verandert wanneer medewerkers ziekteverschijnselen hebben zoals verkoudheidsklachten, hoesten of koorts of wanneer ze contact hebben gehad met een coronapatiënt of in een risicogebied zijn geweest. Zij worden dan verzocht om niet naar het werk te komen en contact met andere mensen te mijden.
Voor werkplekken in Noord-Brabant zijn de adviezen dwingender dan in de rest van ons land. Hier is het advies om – als het kan – tot en met 31 maart zoveel mogelijk thuis te werken.

3. Check mogelijkheden voor werktijdverkorting

De regeling voor werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Ondernemers moeten hiervoor aantonen dat zij ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken ten minste 20% minder werkuren hebben door het coronavirus.

(Bron: F-Facts)

Meer weten over de impact van corona op facility management processen?

Schrijf je in voor ons webinar: De 15 belangrijkste vragen over de impact van corona op facility management processen.

Recent posts