Prequest.nl
laden...

Resources

Blog januari 15, 2019 De facilitaire regieorganisatie en de rol van een FMIS
Rol FMIS binnen de facilitaire regieorganisatie De transitie naar een regieorganisatie vraagt organisaties na te denken over de (her-) inrichting van processen en informatiemanagement. Naast transparante, integrale processen gaat het binnen een regieorganisatie vooral om feiten en cijfers. SLA’s meten, contractafspraken bewaken, zeker als er direct financiële consequenties aan zijn verbonden. En waarborgen van betrouwbaarheid ...
Load More