Strukton

''Complete oplossingen: daar staan we voor en daar gaan we voor''

De aanpak binnen PPS projecten is zeer innovatief

--

Als full serviceprovides is Strukton een meedenkende partner voor huisvestingvraagstukken. Gedurende het volledige proces, van concept tot exploitatiefase, speelt Strukton een actieve rol. Kwaliteit op lange termijn en Total Cost of Ownership staan hierbij voorop.

Partners in PPS Projecten

Sinds 2007 is Strukton zeer actief op het gebied van PPS projecten. Publiek Private Samenwerking, kortweg PPS, is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven gezamelijk een (nieuw-)bouwproject realiseren.

Uniek hierbij is de contractduur, doorgaans 20 tot 30 jaar, gebaseerd op een levenscyclus van een gebouw. Diverse leveranciers bundelen hun krachten in een consortium. Strukton maakt deel uit van verschillende consortia. Een belangrijk onderdeel binnen een consortium is het meten van gemaakte afspraken. Om dit goed in te richten, ontstond de behoefte aan een monitoringsysteem.

Voor Strukton waren de eisen en wensen helder en men stelde een Plan van Eisen op. Er bleek geen bestaand monitoringssysteem wat voldeed aan deze eisen en wensen. De zoektocht naar een passende oplossing bracht Strukton bij Prequest.

Vanuit de facilitaire expertise en deskundigheid op het gebied van ICT vond Strukton in NPQ de geschikte partner voor ontwikkeling van een standaard monitoringsysteem. Zo ontstond begin 2008 de constructieve samenwerking tussen Strukton en NPQ.

Meten van prestaties

Bij de inrichting van het monitoringsysteem staat het meten van prestaties centraal. Op basis van output specificaties is een bonus-malus-systeem ingebouwd. Nakomen van contractafspraken, inclusief SLA's en KPI's, vormt de basis van het prestatiegerichte beloningssysteem. Om een integere afrekening te kunnen waarborden is een transparant en real-time overzicht essentieel.

Om processen vanuit verschillende invalshoeken eenduidig te volgen, zonder dubbele registratie, zijn koppelingen met bestaande systemen noodzakelijk. Denk hierbij aan een FMIS, gebouwbeheersysteem, beveiligingssysteem en onderhoudssysteem.

Thijmen Toom, Business Consultant Strukton Worksphere Exploitatie: ''In de praktijk blijkt dat koppelingen een grote uitdaging zijn. Data uit reeds ingerichte systemen is onmisbaar. Juist door alle informatie centraal en real-time te ontsluiten, biedt monitoring een transparant en volledig inzicht.''

Strukton koos bewust om te participeren in PPS projecten. En met succes. Inmiddels maakt Strukton deel uit van een viertal PPS projecten. Strukton ziet toekomst in deze aanbestedingsvorm door het toenemende belang van duurzaam- en maatschappelijk verantwoord investeren en kritisch omgaan met kosten. Inmiddels is bewezen dat kostenbesparingen met 15% absoluut haalbaar zijn, met behoud van kwaliteit van dienstverlening.

Op internationaal vlak neemt Nederland een prominente positie in als het gaat om Facility Management. Strukton volgt ontwikkelingen op nationaal en internationaal vlak, en is vastberaden om de innovaties te blijven volgen.

Bekijk alle case studies

Neem contact op


Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar onderstaand adres of het contactformulier in te vullen. Natuurlijk kun je ons ook gewoon bellen.

Algemeen +31 (0) 85 - 00 22 550

Support +31 (0) 85 - 00 22 551

Contactformulier