Prequest.nl
laden...

Covid-19 en mobiliteit

november 17, 2020

De coronapandemie zet de reiskeuze woon werkverkeer opeens veel centraler. Welke route neem ik, wanneer ga ik op pad en waarom? Is het wel nodig om de deur uit te gaan, of hou ik het vandaag op een korte woonwerk-rit (lees: vanuit de slaapkamer de trap naar beneden, even ontbijten en dan zo de werkkamer in).

Waar we voor het woon werkverkeer voorheen vaak automatisch op dezelfde manier reisden, maken we straks een bewuste keuze. Hoe gaan we slim terug naar kantoor?

Mobiliteit afhankelijk van type activiteit

Net als voor werken geldt ook voor reizen dat keuzes maken steeds belangrijker wordt. Waar het bij Activity Based Working gaat om het maken van een keuze voor de beste plek om te werken, praten we binnen mobiliteit over Activity Based Commuting: wanneer je voor je werk moet reizen, kies dan de beste manier van vervoer om naar die werkplek te reizen.
Voor een werkgever die dit goed faciliteert, zijn de voordelen legio. Zo verbetert de work/life-balance van medewerkers, kan de arbeidsproductiviteit toenemen, zullen huisvestingskosten dalen en neemt de CO2-footprint af.

Keuzereizigers

Het concept van Activity Based Commuting gaat uit van keuzereizigers; medewerkers maken een bewuste keuze of en zo ja, hoe zij reizen van en naar het werk. Hierbij zijn twee factoren belangrijk: er moet iets te kiezen zijn en medewerkers moeten in staat zijn om te kiezen.

In de praktijk is er een verandering gaande, van een vaste reiskostenvergoeding naar meer flexibiliteit. Dit maakt het mogelijk om te switchen van reiswijze, per dag te kiezen op welke manier je reist of combinatie-reizen te maken.
Door flexibele opties te bieden en medewerkers te helpen bij hun keuze, heeft een werkgever invloed op de manier van reizen van de medewerkers.

Woon werkverkeer: wat wil je doen tijdens de reis?

Een belangrijke vraag die we onszelf kunnen stellen als het gaat om ons woon werkverkeer is: ‘Wat wordt de functie van mijn reis?’. En dan gaat het niet om de functie ‘Ik wil van A naar B komen’, maar over de reis als bestemming. De manier van reizen hangt hierbij samen met wat je tijdens je reis wilt doen. Wil je ontspannen? Dan stap je op de fiets. Wil je telefoneren? Dan is de auto handiger. En wil je achter je laptop iets uittypen? Dan kan de trein een goede optie zijn.

We zijn het niet gewend om het ons af te vragen, maar het leidt tot echt andere reiskeuzes. Je manier van reizen hangt niet alleen af van het werk wat je gaat doen, maar wordt ook bepaald door iemand zijn behoefte.

Spreiden: in tijd, over de dag, over de week

Voor Corona was het druk op de weg, files waren aan de orde van de dag en de treinen in de spits zaten overvol. In de periode van de intelligente lockdown was er van drukte geen sprake meer. Als we straks, na de tweede gedeeltelijke lockdown, misschien weer gefaseerd teruggaan naar kantoor, willen we die drukte voorkomen.
Dat is goed mogelijk als we bewust kiezen hoe we reizen én als we in onze reiskeuze ook rekening houden met spreiding. Daarbij gaat het om het spreiden in de tijd, over de dag en over de week, en om het spreiden over de verschillende modaliteiten.

Het spreiden over de dag en week was voor Corona al relevant. Op dinsdag en donderdag was het (te) druk op kantoor terwijl op vrijdag soms meer dan de helft van de werkplekken niet gebruikt werd. Maar een gelijke bezetting over de week realiseren was moeilijk.
Nu we ervaring hebben opgedaan met thuiswerken en we verwachten dat medewerkers meer hybride blijven werken, wordt spreiden logischer. Een werkgever moet hier nu meer regie op nemen. Dus reis buiten de spits, plan niet alle vergaderingen op de dinsdag en donderdag en ga – als dat mogelijk is – de helft van de dagen op de fiets in plaats van met de auto.

Bron: Facto

Interesse?

Is een FMIS oplossing voor het registreren van bezoekers en parkeerplekken ook iets voor jou? Natuurlijk! Neem contact met ons op voor een gratis demo of een vrijblijvend gesprek.

Recent posts