Prequest.nl
laden...

Prequest Add-On voor Space Management

Complementeert elk FMIS-systeem
Prequest Space Management add-On

Hoe borg je vanuit de AutoCAD-tekening, belangrijke wijzigingen in jouw FMIS? En hoe synchroniseer jij in- en externe data met de CAD-tekening om accurate vlekkenplannen te genereren?

De Prequest Space Management add-on bestaat uit tools om de CAD-tekening te digitaliseren, aan te passen, te verrijken en te importeren in jouw FMIS. De CAD-tekening met actuele ruimtegegevens en oppervlakte (NEN2580) vormen de basis voor het genereren van accurate vlekkenplannen.

Connect AutoCAD tool

De AutoCAD tool bevat features om het tekenproces te versnellen. Verrijk ruimtes met unieke ruimte-eigenschappen. De tool registreert automatisch de oppervlakte per ruimte op basis van NEN2580. De AutoCAD tool synchroniseert data, inclusief AutoCAD tekening, realtime met jouw FMIS.

Connect Reporting

De tool calculeert automatisch de oppervlakte per ruimte. Genereer maatwerkrapportages voor doorbelastingen en controles op contractafspraken.

Connect Interactive Maps

De Interactive Maps tool transformeert de AutoCAD tekening tot een dynamische en interactieve weergave binnen het FMIS. De tool verrijkt de actuele plattegrond met data uit het FMIS. Hierdoor kun je interactieve vlekkenplannen genereren.

Connect Senoring

De Sensor tool connecteert externe databronnen met de actuele tekening. Verkrijg realtime inzicht in bezetting en verbeter de werkomgeving en het beheer.

Meer informatie?