Prequest.nl
laden...

Impact van corona op facilitaire taken: wat doen collega’s?

by Linda van Kampen
juli 28, 2020

Door corona zult u de komende tijd met facilitaire uitdagingen worden geconfronteerd op drie terreinen: huisvesting, houding en gedrag van medewerkers en aanpassing van facility services. Dit blijkt uit de Benchmark Facility Management onder 219 vakgenoten. Waar moet u dan precies aan denken en hoe kunt u dit het beste oppakken? In de benchmark komen vakgenoten met de volgende antwoorden per facilitair werkterrein.

Huisvesting en inrichting

– Het werkplekconcept aanpassen en herzien/bepalen van een nieuwe huisvestingsstrategie; met daarbij aandacht voor thuiswerken, verbinden & ontmoeten, mobiliteit & op kantoor werken.
– Er wordt een afname in het aantal werkplekken verwacht, waardoor er meer ruimte komt voor project- en overlegruimtes. Deze plekken zijn flexplekken met speciale gebieden voor overleg en videoconferencing.
– In gebruik nemen of optimaliseren van een werkplekreserveringsysteem.
– Voor thuiswerken wordt ook gedacht aan een vergoeding.

Houding en gedrag

– Werknemers op een juiste manier sturen op houding en gedrag, vooral met betrekking tot het navolgen van alle coronamaatregelen.
– Werknemers betrokken en verbonden houden met de organisatie.
– Ondersteunen van werknemers in de terugkeer naar de werkomgeving.

Facilitaire dienst & services

– Capaciteit van het facilitaire team en het managen van de werkdruk bij een eventuele nieuwe corona-uitbraak.
– Afstemming van de facilitaire dienstverlening op basis van nieuwe behoeftes & bezetting van het kantoorpand.
– Het sturen op kosten en kwaliteit van de schoonmaak.
– Het aanpassen van het cateringconcept op basis van de nieuwe bezetting/benutting van het bedrijfsrestaurant/kantine.
– Leveranciersmanagement gericht op de continuïteit van de dienstverlening en de financiële consequenties van een pandemie.

Bron: F-Facts
Recent posts