Prequest.nl
laden...

NEN 2580 verplicht voor Gemeenten en Woningcorporaties

by Jeroen Spikmans
mei 1, 2019
NEN 2580 gemeenten woningcorporaties

Voor gemeentes en wooncorporaties

Op grond van de Woningwet dienen Woningcorporaties per 2021 het vastgoed te waarderen op basis van het NEN 2580 oppervlak. Hetzelfde zal vanaf 2022 gaan gelden voor de Gemeenten bij de bepaling van de WOZ-waarde.

Wat is het doel van de NEN2580 verplichting? Het beoogde doel van de Woningwet is om uniformiteit en transparantie mogelijk te maken. Gemeenten en woningcorporaties zullen namelijk dezelfde uniforme waardering toepassen. Daar staat tegenover dat de onderlinge vergelijkbaarheid groter wordt. Gemeenten moeten van alle woningen de gebruiksoppervlakte registreren en controleren. Registratie van WOZ-waarden is op basis van het geregistreerde gebruikersoppervlakte.

Hoe samenwerken?

Zoals gezegd is de NEN2580 de basis voor zowel de gemeente als de corporatie. Het einddoel is dat elke woning moet beschikken over de gebruiksoppervlakte. Hierbij dient de  NEN2580 gevolgd te worden. Meetprocessen kunnen versnelt worden door samenwerking op te zoeken. Daarom is het belangrijk te valideren waar partijen staan in het proces. Indien één partij verder is in de initiatie- of executiefase, dan zou één van de partijen de verantwoordelijkheid kunnen nemen op het meten. Vervolgens kan de andere partij controles uitvoeren.

De NEN 2580 maakt voor de gebruiksoppervlakte van de woning verschil tussen:

  • Wonen
  • Overige inpandige ruimte
  • Externe bergruimte
  • Gebouw gebonden buitenruimte

Voor het bepalen van de marktwaardering van een corporatie is het verschil tussen een “gebruiksoppervlakte wonen” en “gebruiksoppervlakte overige ruimte” van groot belang. Anderzijds kan het onderscheiden van delen van de woning met een aparte oppervlakte ook van belang zijn voor de corporatie. Zoals bij de marktwaardering.

Lees voor meer informatie het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”!

NEN 2580 software oplossing?

autocad ruimtedefinitie

Het gebruiken van digitale hulpmiddelen is een belangrijke sleutel tot het verzamelen van data. Denk bijvoorbeeld aan het registeren van ruimtes. En het automatisch berekenen van de NEN 2580. Met AutoCAD Space Management kunnen aan de hand van bestaande bouwtekeningen (o.a. in PDF en DWG) de gebruiksoppervlaktes automatisch ingemeten worden. Natuurlijk doen we dit op basis van de verplichte meetinstructie.

Lees hier meer over AutoCAD Space Management.

Meer nieuws?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.
Recent posts