Prequest.nl
laden...

NEN 2580 verplicht voor Gemeenten en Woningcorporaties

by Jeroen Spikmans
mei 1, 2019
NEN 2580 gemeenten woningcorporaties

Op grond van de Woningwet dienen Woningcorporaties per 2021 het vastgoed te waarderen op basis van het NEN 2580 oppervlak. Hetzelfde zal vanaf 2022 gaan gelden voor de Gemeenten bij de bepaling van de WOZ-waarde.

Lees hier hoe Prequest de oppervlaktebepaling kan vereenvoudigen met AutoCAD Spacemanagement.

Voor gemeentes en wooncorporaties

Het beoogde doel van de Woningwet op basis van de NEN 2580 is bij alle gemeenten en woningcorporaties een uniforme en transparante waardering mogelijk te maken. Hierdoor wordt onderlinge vergelijkbaarheid vergroot. Gemeenten moeten van alle woningen de gebruiksoppervlakte registreren en controleren. Op basis van die gebruikersoppervlakte wordt vervolgens de WOZ-waarden getaxeerd.

Hoe samenwerken?

De NEN 2580 is dus de basis voor zowel de gemeente als de corporatie. Het einddoel is dat elke woning moet beschikken over de gebruiksoppervlakte vastgesteld conform de NEN 2580. Om het meetproces te verbeteren en te versnellen wordt aangeraden om de samenwerking op te zoeken. Valideer waar beide partijen staan in het proces. Indien één partij verder is in de initiatie- of executiefase, dan zou één van de partijen de verantwoordelijkheid kunnen nemen op het meten van alle gebruiksoppervlakten en de andere partij kan de controle uitvoeren.

 

De NEN 2580 maakt voor de gebruiksoppervlakte van de woning onderscheid tussen:

  • gebruiksoppervlakte wonen
  • gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte
  • gebruiksoppervlakte externe bergruimte
  • gebruiksoppervlakte gebouw gebonden buitenruimte

Voor het bepalen van de marktwaardering van een corporatie is het verschil tussen een “gebruiksoppervlakte wonen” en “gebruiksoppervlakte overige ruimte” van groot belang. Anderzijds kan het onderscheiden van delen van de woning met een aparte oppervlakte ook van belang zijn voor de corporatie bij de marktwaardering. De overgang naar de registratie van en taxatie op basis van gebruiksoppervlakte dient dus beheerst en controleerbaar wordt uitgevoerd.

Lees voor meer informatie het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”!

NEN 2580 software oplossing?

autocad ruimtedefinitie

Het inmeten van de woning mag door een (tijdelijke) medewerker van de corporatie gebeuren of door een daarvoor ingehuurde externe partij, zolang de NEN 2580, ofwel de meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen wordt gebruikt. Het gebruiken van digitale hulpmiddelen is een belangrijke sleutel tot het verzamelen van data, het registeren van ruimtes en het automatisch berekenen van de NEN 2580. Met AutoCAD Space Management kunnen aan de hand van bestaande bouwtekeningen (o.a. in PDF en DWG) de gebruiksoppervlaktes automatische ingemeten worden op basis van de verplichte meetinstructie. Lees hier meer over AutoCAD Space Management.

Recent posts