Prequest.nl
laden...

Prequest Maps

Betere management beslissingen door inzichten op alle gebouwgegevens en gebruiksdata.

Benieuwd welke inzichten Prequest Maps voor jou als Facility Manager  of Technisch Beheerder kan bieden?

Expert worden inPrequest Maps?

Gebouwbeheer anno 2020

Prequest Maps verschaft Facility Managers en Technisch Beheerders unieke inzichten door gebruiksdata te koppelen aan ruimtegegevens en te visualiseren op de plattegrond.

Voordat je een keuze maakt voor een FMIS of een van onze andere oplossingen wil je de toegevoegde waarde helder krijgen. Een duidelijke business case helpt de kosten en baten inzichtelijk te maken en intern draagvlak te creëren. Bij de Business Development Manager kan je terecht voor het inventariseren van doelstellingen en wensen binnen jouw organisatie. Ook is het mogelijk de Return on Investment te berekenen of om tips te ontvangen voor het opstellen van een Plan van Eisen.

Van tekening tot inzicht

Prequest Maps brengt jouw plattegrond tot leven door gebruiksdata te koppelen aan de ruimtegegevens om vervolgens te komen tot unieke inzichten.

Single Source of Truth

Altijd een up-to-date en accurate database met ruimtegegevens bruikbaar voor al jouw applicaties.

Gebruiksdata

Maak een einde aan giswerk en projecteer relevante gebruiksdata op de plattegrond om tot unieke inzichten te komen.

Rapportages

Genereer snel en eenvoudig vlekkenplannen voor een visuele weergave van de toewijzing van afdelingen aan ruimtes of toon de functionele, ruimtelijke en logistieke relaties.

Meer dan alleen een koppeling met AutoCAD

Met de AutoCAD Ruimtebeheer plugin kunnen tekenaars gemakkelijker, sneller en accuraat ruimtegegevens registreren en onderhouden. Via de ingebouwde koppeling wordt de data gecontroleerd aan het FMIS toegevoegd en beschikbaar gesteld voor alle aangesloten gebruikers en applicaties.

AutoCAD Ruimtebeheer
AutoCAD Onderlegger

Simpel en snel vlekkenplannen maken

Maak snel een visuele weergave van de afdelingen en gedeelde ruimten of toon de functionele, ruimtelijke en logistieke relaties.

Sensor Data
Custom reports