Prequest.nl
laden...

Temperatuur meten en de AVG

by Linda van Kampen
mei 26, 2020

Tijdens de coronacrisis wilt u als organisatie wellicht toegangscontroles houden. En daarbij de lichaamstemperatuur meten van uw werknemers, bezoekers of klanten voordat zij toegang krijgen tot uw pand. Maar let op: naast dat niet zeker is dat u hiermee coronabesmettingen kunt opsporen, is temperaturen niet zomaar toegestaan. Meestal verwerkt u hiermee namelijk medische gegevens. En dat valt onder de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Waarom geldt de AVG?

De AVG geldt in deze situatie omdat u niet alleen iemands temperatuur meet, maar u vervolgens ook iets doet met dit medische gegeven. U meet immers niet voor niets. Uw doel is om iemand toegang te geven of te weigeren. Daartoe moet de temperatuur van deze persoon meestal worden doorgegeven of ergens worden geregistreerd. Zodat er bijvoorbeeld een poortje kan opengaan om iemand door te laten.

Wanneer geldt de AVG niet?

De AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.

Andere grondrechten
Maar let op: ook al is de AVG niet van toepassing, de inbreuk op iemands privacy kan toch groot zijn. En ook de bescherming van andere grondrechten, zoals de integriteit van het lichaam, kan nadrukkelijk in het geding zijn.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

 

COVID-19 op de werkvloer bedwingen?  Prequest heeft de belangrijkste tips & tricks om corona op de werkvloer te bedwingen samengevat in een handige infographic.

Recent posts