Prequest.nl
laden...

Terugblik en vooruitblik Prequest Roadmap

by Dennis Lenssen
augustus 29, 2019

Reseach & Development update van Dennis Lenssen, Product Manager Prequest

Een IT roadmap werkt als een kompas. Zoals bij een kompas, geeft de roadmap richting en duiding aan de strategie. Gaandeweg kan de route door files of andere oorzaken wijzigen. In deze update vertel ik je graag meer over de wensen die we hebben gerealiseerd en welke punten we alvast voorsorteren voor de roadmap van 2020.

Realisatie

Op basis van de roadmap sessie in november 2018 hebben we samen met jullie, onze klanten, de roadmap voor 2019 gevuld. We zijn begin 2019 vol enthousiasme en drive gestart met het realiseren van de roadmap. De wensen vanuit onze klanten hadden in hoofdlijnen betrekking op:

  • Facility Management
  • Space Management
  • Reporting & Analytics

We hebben op een groot aantal onderdelen flinke stappen kunnen maken, maar dit heeft impact gehad op andere projcten. Alvorens we ingaan op de projecten die gewijzigd zijn, staan we kort stil bij de opleveringen.

1. Verbetering UX design

Klantonderzoeken en gesprekken hebben ertoe geleid om prioriteit te geven aan de gebruiksvriendelijkheid van onze oplossingen. Naar aanleiding van sessies over de schermen hebben we verbeterplannen opgesteld om de oplossing meer intuïtief en handiger in gebruik te maken. Een groot project, want het betekende een algehele redesign van onze producten. We hebben een kort filmpje gemaakt van het redesign waarin de belangrijkste wijzigingen worden gepresenteerd.  Je kunt het filmpje hier bekijken. Het redesign is opgenomen in versie 2019.1. Mede door onze focus op het redesign zijn een aantal projecten doorgeschoven.

2. Field Service AppmyPrequest FMIS Field Service app

Naast het redesign was de Field Service App een belangrijk project voor onze klanten. De Field Service App is een mobiele applicatie die het proces van meldingen, werkorders tot aftekening met urenregistratie faciliteert. De Field Service App app is beschikbaar voor elk device en beschikbaar vanaf versie 2019.1. Gebruikers kunnen via de app een melding aanmaken waarbij een foto geupload kan worden. De uitvoerende medewerkers ontvangen de orders via de app. De app bevat informatie over de melding, de locatie en de oplostijd. Via de app kunnen de orders afgemeld worden met een handtekening inclusief watermerk. De app integreert de data real time met myPrequest versie 2019.1.

3. Bezoekersregistratie

Samen met onze klanten hebben we het proces van bezoekersregistratie onder de loep genomen. We hebben een aantal belangrijke updates doorgevoerd om het proces van bezoekersregistratie te vereenvoudigen. Dit heeft geresulteerd in aanpassingen binnen de user interface en functionele aanpassingen voor een betere gebruikservaring en inzetbaarheid van de module.

4. Contractenbeheer

Contractbeheer is een belangrijke module om contracten gecentraliseerd te registreren, raadplegen en monitoren. Aan de hand van een deepdive sessie hebben we de vraagstukken van onze klanten besproken en vertaald naar functionele wijzigingen om het product nog breder in het bedrijfsproces van onze klanten in te zetten.

5. Space Management

We hebben de AutoCAD plugins verder doorontwikkeld voor compatibiliteit met de laatste versie van myPrequest.

Plan 2019-2020

We zjin bijzonder trots op de behaalde resultaten en het verheugt ons dat onze klanten bijzonder positief op de aanpassingen binnen de opleveringen reageren. Het toekennen van resources op de gerealiseerde projecten heeft wel impact gehad op de projecten voor een doorontwikkeling op de modules Reserveringen en Werkorders. Tijdens de volgende Shareviewsessie in november zullen we dit samen met jullie doorspreken. Voor jou het ideale moment om samen met het Research & Development team en andere Prequest klanten de roadmap vorm te geven.

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie, mail me dan op dlenssen@npqmail.com

Recent posts