Prequest.nl
laden...

‘Vraag naar kantoorruimte daalt met 40 procent’

by Linda van Kampen
september 22, 2020

Door de coronacrisis bereikt de dynamiek op de kantorenmarkt een dieptepunt. Bedrijven stelden massaal hun huisvestingsbeslissing uit. De vraag naar kantoorruimte is met maar liefst 40% gedaald in het eerste half jaar van 2020. Als de weg naar economisch herstel in 2020 en 2021 echter verder doorzet, zullen volgend jaar recordvolumes gerealiseerd gaan worden door de grote inhaalvraag van bedrijven die hun huisvestings-beslissing hebben uitgesteld.

Vergroot concurrentiekracht van de regio

Om deze positieve neveneffecten ook na de crisis te behouden, is een betere spreiding van de werklocaties in Nederland noodzakelijk. Regio’s buiten de Randstad, als Twente en de Brabantse Stedenrij, moeten verdergaand samenwerken om een concurrerende hotspot te ontwikkelen. Bedrijven zullen dan vaker hun vestigingsbeslissing in het voordeel van de regio laten uitvallen, of hier satellietkantoren openen om reistijden voor werknemers te beperken. Focus op de winnaars. Om als regio als winnaar uit de coronacrisis te komen, moet één centrale kantorenlocatie worden aangewezen. Door het grotere verzorgingsgebied kan worden geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid, onder andere door het realiseren van voldoende kwalitatieve kantoorruimte en goede OV-ontsluitingen. Om de groei van de aangewezen locatie te faciliteren, zullen andere steden in de regio delen van de kantorenvoorraad moeten herbestemmen.

Op korte termijn is duidelijk welke gevolgen de coronacrisis heeft.

Door zowel economische onzekerheid als vragen rondom structurele veranderingen in ons kantoorgebruik, stellen bedrijven hun huisvestingsbeslissingen uit. Keuzes ten aanzien van nieuwe ruimte of uitbreiding van het kantoor worden vooruitgeschoven. De terughoudendheid van bedrijven om nieuwe ruimte aan te huren of aan te kopen blijkt ook uit de cijfers. In het eerste half jaar van 2020 is bijna 40% minder kantoorruimte in gebruik genomen, vergeleken met het eerste half jaar van 2019.

Bron: Dynamis
Meer informatie?

Facility Managers staan aan de frontlinie van het bedrijf om medewerkers tijdens de COVID-19 crisis zo veilig mogelijk te laten werken. Maar is dat genoeg? Wat doe je als de maatregelen nog een lange tijd aanhouden? En welke rol neemt het kantoor in de toekomst in?

Prequest wil jou in deze spannende tijden ondersteunen. Wij hebben een tool ontwikkeld om vast te stellen hoe kantoren zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Meld je hier aan om toegang te krijgen tot de tool!

Recent posts