Prequest.nl
laden...

WeenerXL en Prequest testen samenwerking

by Saskia Hilgers
mei 30, 2018

Met trots kunnen wij mededelen dat Prequest sinds enkele maanden een nieuwe samenwerking is aangegaan. Prequest werkt succesvol samen met StartITup XL, bestaande uit drie maatschappelijke organisaties: Weener XL, het werk- en ontwikkelbedrijf van gemeente ’s-Hertogenbosch, GGZ-instelling Buro3o en Stichting Bee-Ideas die duurzame ICT-projecten mogelijk maakt. Gezamenlijk zorgen wij er voor dat mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken worden opgeleid tot testers van software.

Aanleiding voor het initiatief is de constatering van WeenerXL dat veel kandidaten met een hoger werk- en denkniveau vragen om een andere vorm van dienstverlening die hen ook intellectueel uitdaagt. Daarbij dragen GGZ-instellingen zorg voor mensen met een arbeidsbeperking zoals Asperger waar deze dienstverlening ook relevant voor kan zijn. Er zijn dus mensen die baat kunnen hebben bij andere typen van werk. Tegelijkertijd is sprake van een krapte op de arbeidsmarkt in de ICT sector. Een verkenning van de mogelijkheden leek dus logisch.

‘’Met dit initiatief bieden wij mensen met een arbeidsbeperking de kans om toch inhoudelijk werk te kunnen doen. Daar doen wij het voor!’’ – Renҫo Wesseling, projectleider WeenerXL

Hoe ziet de samenwerking eruit? Prequest geeft samen met StartITup XL invulling aan het testen binnen het proces Release Management. StartITup XL laat op hun beurt de werkzaamheden uitvoeren door mensen die zelfstandig geen werk kunnen vinden. Weener XL en Buro3o leveren mensen om de werkzaamheden uit te voeren en verzorgen de begeleiding gericht op persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Stichting Bee-Ideas zorgt ervoor dat de deelnemers het testvak leren, begeleidt de technische kant van de productie en zorgt voor een kwalitatieve oplevering.

Het doel van de samenwerking is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen te bieden in banen die in de toekomst ook nog relevant zijn. Door te focussen op dit vakgebied zorgen wij er gezamenlijk voor dat mensen een echt vak leren.

Het is voor de deelnemende partijen een sprong in het diepe geweest, omdat deze vorm van samenwerken voor iedereen nieuw is. Het is dus een zoektocht, maar het doel dat wij nastreven zorgt ervoor dat wij dit initiatief van de grond krijgen. Inmiddels zijn zes mensen aan de slag in dit initiatief onder fulltime begeleiding van een ICT professional.

‘’Tot nu toe hebben wij dit als zeer succesvol ervaren en kijken wij uit naar de verdere ontwikkelingen en samenwerking in de toekomst!’’ – Dennis Lenssen, productmanager Prequest

Recent posts