Blog

Connect knowledge

In de blog van Prequest lees je alles over Housing & Facilities. Krijg inzicht in specieke intressegebieden door de kennis van experts en ervaringsdeskundigen.

Ons nieuws

FMIS binnen regieorganisatie

Rol FMIS

De transitie naar een regieorganisatie vraagt organisaties na te denken over de (her-) inrichting van processen en informatiemanagement. Naast transparante, integrale processen gaat het binnen een regieorganisatie vooral om feiten en cijfers. SLA’s meten, contractafspraken bewaken, zeker als er direct financiële consequenties aan zijn verbonden. En waarborgen van betrouwbaarheid en verwachtingen tussen de drie pijlers: de klant/eindgebruiker, de leverancier en de (facilitaire) regieorganisatie.

Accuraat meten en vooral tijdig bijsturen is essentieel. Een Facility Management Informatie Systeem (FMIS) is een hulpmiddel waarmee prestaties en afspraken nauwlettend worden gemonitord. Verwachtingen worden goed gemanaged door heldere informatie en communicatie. Door inzet van een geavanceerd FMIS kan de regisseursrol pragmatisch worden vervuld.

Lees meer

Nieuwe Wetgeving: Een introductie op de AVG

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een feit. Elke organisatie in Europa moet dan aantoonbaar voldoen aan deze wetgeving. Voor de organisaties die NPQ bediend is dit een erg belangrijke wet omdat zij vaak veel persoonsgegevens verwerken en/of in de zorg opereren.

In Nederland bestaat al enige tijd de WPB (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Deze wet kan je zien als een voorloper op de AVG. Door de snelle veranderingen in de IT wereld wordt deze wetgeving Europees en verder aangescherpt. Dat is ook hard nodig. Denk maar eens aan alle privégegevens die grote IT-reuzen als Google, Facebook en Microsoft via hun platformen vergaren. Een gebruiker weet vaak niet wat er met die informatie allemaal gebeurd. Welke interesses je hebt, hoe oud je bent, waar je bent geweest etc. wordt allemaal verzameld en wat een gebruiker vaak niet weet, gedeeld met andere partijen.

Lees meer

Prequest was te gast bij Hanzehogeschool en InHolland

Waar moet je bij een gastcollege voor de opleiding Facility Manager aan denken? Ik heb afgelopen maand twee gastcolleges mogen verzorgen op de Hanzehogeschool in Groningen en InHolland Diemen. Nog niet zolang geleden zat ik zelf nog in de schoolbanken dus met veel enthousiasme heb ik mijn kennis over het vak overgedragen aan mijn toekomstige facility-collega’s. In deze blog lees je een beknopte samenvatting van mijn verhaal en ervaringen. Word je hier enthousiast van? Ik kom in 2018 ook graag bij jullie langs om te vertellen over FMIS!

Lees meer

Innoveren versus optimaliseren

Directeur Studentzaken HvA & Uva, Friedo de Valk, over bedrijfsprocessen in het onderwijs.

In reactie op het nieuws dat het VUmC en AmC willen gaan fuseren, werd de discussie over de grote onbestuurbare zorgorganisaties weer actueel. In het NRC (09 februari 2018) gaf Ernst Kuiper, bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum een tegengeluid. In het kort komt zijn verhaal erop neer dat we steeds hogere verwachtingen van de zorg hebben en ook steeds meer eisen gaan stellen aan de brede beschikbaarheid van alle zorg. Volgens Kuiper is schaalvergroting een middel om de kosten te reduceren voor de dure medische inventaris, behandelmethodes en intensieve zorg.

Lees meer

Neem contact op


Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar onderstaand adres of het contactformulier in te vullen. Natuurlijk kun je ons ook gewoon bellen.

Algemeen +31 (0) 85 - 00 22 550

Support +31 (0) 85 - 00 22 551

Contactformulier